كل عناوين نوشته هاي پري ناز فروتن

پري ناز فروتن
[ شناسنامه ]
ماه پشت #ابــر پنهان شد ؛ خيـــال کردم #تــــويي ...! ...... پنج شنبه 92/6/28
اومدم خونه ديدم مامانم داره نماز ميخونه,گفت: الله اکبر 2 دقيقه ب ...... جمعه 92/3/31
ا?ن روزا د?گه پسته رفته کنار و د?گه سوژه ا? ندار?م بهش گير بد?م ...... سه شنبه 92/2/17
بخت بلند ...... چهارشنبه 92/1/21
  ==>   ليست آرشيو شده ها